Yeni Projeler

Şahin Motor Yatakları Ar-Ge Ekibi olarak yapılmış birçok projelerimiz bulunmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte üretimde kullanılan makinelerde iyileştirme çalışmaları, yeni makine tasarımları, proses tasarımları yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. İlgili projelerde TÜBİTAK, KOSGEB gibi devlet kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.