Yönetim Kurulu Başkanımızla Röportaj

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI HEDEF BÜYÜTÜYOR

 

Otomotiv yan sanayinde, sektörün öncülerinden olan Şahin Motor Yatakları, ürün yelpazesinde bulunan ana yatak, kol yatak, ay yatak ve burçların üretiminde kullanılan hammaddeyi artık kendi tesislerinde üretmeye başladı. Bunun dışında da 2012 yılında birçok atılım yapıldı. Şahin Motor Yatakları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol AYSU, İzmir ' de bulunan hammadde tesisinde, Şahin vizyon ve hedefleri ile ilgili bilgiler verdi.

 

Firmanızı, kuruluşundan bu güne kadar geçen süreci dönemler itibariyle değerlendirir misiniz?

Şahin Motor Yatakları ' nın birinci dönemi 1955-1965 yılları arasıdır. Bilindiği üzere Şahin Motor Yatakları 1955 yılında firmaya ismini veren Ali Haydar ŞAHİN ve ortakları tarafından Sağmalcılar/İstanbul ' da kurulmuştur. Kuruluş sırasında döküm yatak üretimi yapılması planlanmıştır. Döküm motor yatakları, o yıllarda otomotiv sektöründe kullanılan motorlarda yeri olmayan bir motor yatak tipi olduğu için 1965 yılında, pazardaki oto yedek parçacıları ile yeni bir ortaklık kurulmuş, bugün faaliyetini devam ettiren Şahin Motor Yatakları San. ve Tic. A.Ş ' ye geçilmiştir.

İkinci dönemimiz 1965-1989 yılları arasındadır. Bugünkü Şahin Motor 'un bulunduğu lokasyona taşınılmış ve otomotiv sektöründeki motorlara uygun çelik kılıflı ince cidarlı motor yatakları üretimi için yeni makineler alınmış, know-how, lisans ve royality anlaşması ise İngiltere 'nin motor yatağı konusunda duayen firmalarından Glacier Metal Company ile yapılmıştır. 20 yıl her türlü teknik bilgi, makine ve hammadde de dahil olmak üzere her türlü ihtiyaç İngiltere ' den karşılanmıştır. Glacier ile lisans anlaşması 1989 yılında sona ermiştir. 3 yıllık temaslar sonucunda, halen dünyanın en büyük motor yatak üretimi yapan firmalarından olan Amerikan Federal Mogul grubu ile, bütün Ortadoğu pazarı için, çift taraflı ortaklık anlaşması  (sanayi üretimi ve pazarlama ortaklığı) yapılmış ve 01.01.1990 yılından itibaren Federal Mogul Lisansı ile motor yatak üretimine geçilmiştir. 1990 yılında Amerikan otomotiv sanayindeki resesyon sonucunda Federal Mogul üst yönetim değişikliği ile anlaşmamız sonlanmıştır.

Üçüncü dönemimizin ise 1990-2002 yılları arasında olduğunu söyleyebilirim. Bunun bir anlamı da Şahin’in, kendi tecrübesi, mühendisleri ve bilgi birikimi ile kendi ürünlerini üretmesi, iç ve dış piyasalara satmaya başlamasıdır.

Son dönemimiz 2002 de başlayan ve devam eden dönemdir. Yeni dünyada oluşan global rekabete uygun bir firma oluşturmak için, kurumsal kimlik, kalite sistemleri ile üretim, hedeflerle yönetim, şirketin misyon ve vizyonunun yeniden yapılandırıldığı, kısa,  orta ve uzun vadeli planlamanın başladığı dönemdir.

Ürünleriniz ve kullanıldıkları sektörler nelerdir? Firmanızın faaliyet alanı,  üretim tesisleriniz, kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz?

Ürün gamımız, genel olarak otomotiv sektörü, Milli Savunma Sanayii, Devlet Demir Yolları, gemi sanayi ve inşaat sektöründe kullanılan vasıtalara ait motor yataklarını içermektedir. Dünyada sektör olarak motor sektörü diye bir tanım yoktur. Otomotiv sektörü dünyada en fazla motor kullanan sektör olduğundan,  iş kolumuz otomotiv sektöründe yan sanayi olarak kabul edilmektedir.  Esasen bizim yaptığımız iş, motorun vazgeçilmez parçalarından biri olan motor yatağını üretmektir. Biz geçmişten bu yana motor parçası üreten bir firma olarak, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi geliştirdik. Dolayısıyla motorun olduğu her yerde bizim ürünlerimizin varlığı mevcuttur. Döküm motor yatakları, çelik kılıflı ince cidarlı motor yatakları, çelik kılıflı kalın cidarlı motor yatakları, çeneli yataklar, ay yatakları, eksantrik yatakları ve burçlar bizim faaliyet alanımızdaki ürünlerdir. Motor yatakları üretim tesisimiz Çayırova Gebze ' dedir. Yeni hammadde tesislerimizi de İzmir bölgesinde kurma kararı almış bulunmaktayız. Motor yatak üretiminde kapasiteler, talep edilen ürünün geometrisine göre farklı rakamları ifade etmektedir. Şu anda Şahin Motor Yatakları 'nın 3 vardiya olarak, 24-27 milyon adet düz motor yatağı (ana ve kol yatak) üretim kapasitesi bulunmaktadır. Şahin Motor Yatakları şu anda kendi makinelerini tasarlayıp kısa süre içerisinde de üretebilen bir noktaya gelmiştir. Bu sebeple kapasite için artık üst sınır yoktur diyebilmekteyiz.

Sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Otomotiv yan sanayi sektöründe firmanız nasıl bir konumda yer alıyor?

Firmamızı diğer yurt dışı üretici firmalardan ayıran en büyük özellik, Türkiye pazarında yüksek marka bilinirliği ve yüksek oranda pazar payına sahip olmamız ile fabrikalarımızın ve diğer bütün birimlerimizin yurtiçinde olmasıdır. Bu vesile ile tüketicinin her zaman olumlu veya olumsuz durumlarda ulaşabileceği bir konumdayız.

Türkiye otomotiv sanayi, 2002 ile başlayan yeni dönemde, özellikle motorları komple dışarıdan ithal etmeye veya CKD olarak getirerek montajda kullanmaya başlamıştır. 1970 ile 2000 yılları arasında Türkiye ' de üretilen araçların %80 inde Şahin ürünleri bulunmaktaydı. 2002 ' den sonraki dönemde yukarıda açıklanan satınalma değişikliği nedeni ile firmamız yeni stratejiden etkilenmiştir. Bu noktada otomotiv yan sanayiindeki diğer firmalardan daha farklı bir konumda bulunmaktayız. Yurtiçinde kaybettiğimiz OEM müşterileri yerine yurtdışından OEM ve OES müşterileri edinerek satışımızı dengelemeye çalıştık.  Buna mukabil, iç pazarda gerek otomotiv sanayi yedek parça (OES) ve gerekse yedek parça olarak mal satımında 20 'den fazla rakip yabancı ürüne karşı çok büyük bir oranla piyasa lideri konumunu korumaktayız.

Otomotiv yedek parça sektöründe teknik bir ürün üreten firma olarak kaliteye yaklaşımınız, kalite ile ilgili yapılanmanız nasıl?

Kalite yaklaşımımız ile ilgili olarak, elimizde bulunan ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 9001 belgelerine sahip olmaktan daha çok, bu kalite sistemlerinin gerekliliklerini sağlayarak sistemi yaşamaktan yana bir politikamız bulunmaktadır. Kalite sistemimizin süreçlerinin işleyişini de, iç denetçilerimiz ve dış denetçiler tarafından sürekli olarak kontrol altında tutmaktayız.

Ürettiğimiz ürün motor üzerindeki en hassas parçalardan biridir. 4-6 mikron toleranslarda üretim yapmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla kalite bizim için vazgeçilmez bir unsurdur. Kalite felsefesini 10 yıldır şirketimizde bulunan bütün birim ve bireylere yerleştirmek ve kurumsal kimlikte bir firma olmak için yoğun çaba gösterdik. Bütün birimlere Yönetim Kurulu kararı ile verilmiş en son geçerli talimat "sıfır hatalı" ürün elde etmek olmuştur. Tabi ki bunu sözde söylemek kolaydır. Hammadde girdisinden tutun, içerideki bütün üretim merkezlerinden ve paketlemeye kadar uzanan süreçlerde bunları yeniden gözden geçirmek, düzeltmek ve doğru sonuçlara ulaşmak yoğun bir çaba gerekmektedir. Kaliteli ürün elde edebilmek için en önemli unsurlardan biri de, bildiğiniz gibi kaliteli hammadde girdisini temin etmektir. Burada nihai çözüm olarak, bugüne kadar yurtdışından temin edilen hammaddeyi, yurtiçinde üretme kararı almış bulunuyoruz. Bu da kalite konusunda ne derece ısrarlı ve istekli olduğumuzu gösteren önemli bir işarettir. İddiamız ve gönlümüzden geçen, gelecek 10 yıl içinde dünyada en iyi motor yatağını, sürekli ve aynı kalite anlayışıyla üreten ilk 5 firma içerisinde yer almaktır.

İhracat faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Üretiminizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz, açılmayı düşündüğünüz yeni pazarlar var mı?

Türkiye 'nin küreselleşme ve serbest ticarete girmesinden sonra, dünyada mevcut bütün pazarlar bizim hedefimizdedir. Uzun yıllardır ihracat yapmaktayız. Şu ana kadar 50 'ye yakın ülkede ürünlerimiz satılmaktadır. Girmediğimiz pazarlara gelecek 10 yıl içinde girip, Şahin Motor Yatakları markasını bu pazarlara yerleştirmek ve marka güvenilirliğini onlara da sunmak en büyük hedefimizdir. 2013 için hedefimiz %50 iç pazar, %50 de dış pazar satış şeklindedir.

Son 4-5 yılda hayata geçirdiğiniz projeleriniz var mı? Kısa ve orta vadeli hedefleriniz, projeleriniz nedir?

Şahin Motor Yatakları 'nda 2002 ' den bu yana yapmış olduğumuz yapılanma ve geliştirme faaliyetlerimiz sonucunda, 2009 yılından itibaren kaydettiğimiz önemli gelişmeleri şu şekilde sıralayabilirim; AR-GE Müdürlüğünün kurulması, kendi makinalarımızın tasarım ve üretiminin bünyemizde yapılabilir hale gelinmesi, motor yatağı test ünitesinin yapılması, çeneli yatak üretim hattının revizyonu, kaplama bölümü teknolojisinin yüksek otomasyona dönüştürülmesi ve kapasitesinin artırılması, kaplamada yeni reçetelerin araştırılması için kaplama laboratuvarının kurulması, sinter bronz hammadde tesisinin kurulması.

Kısa vadeli hedeflerimizde de; çelik kılıflı kalın cidarlı motor yatağı üretim hattı makinelerini tamamlamak, modernize edilmiş yeni bir döküm motor yatak hattı kurmak, yeni modernizasyona geçireceğimiz yüksek otomasyonlu burç hattı kurmak, bimetal alüminyum hammadde tesisi kurmak, 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği kalite belgesini almak ve ISO/TS 16949 Kalite belgesine kapsam dışı görünen tasarım maddesini eklemek yer almaktadır.

Yeni motor tipleri ve güçlerine göre değişiklik gösteren farklı yatak kaplama çeşitlerinin araştırılıp bünyemizde devreye alınması için Ar-Ge Bölümümüzde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca High-Tech motorlarda uygulanan Polimer Bazlı Kaplama ve Sputter Kaplama araştırmalarını programa aldık. Daha da önemlisi bakır alaşımlı kurşunsuz sinter hammadde ve kurşunsuz kaplama çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.

AR-GE çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Bizim felsefemize göre AR-GE sanayi şirketlerinin olmazsa olmazıdır. Küçük bir birim olarak başlattığımız AR-GE çalışmaları, bugün AR-GE Müdürlüğü haline dönüşmüştür. Bunun sonucu olarak, yukarıda izah ettiğim gibi, daha güvenilir bir marka olmak, kaliteli ürünler üretebilmek için kendi mühendislerimizin tasarladığı motor yatak test ünitesini yaptık. Kendi ihtiyacımız olan özel makinalarımızı tasarlayıp, yan sanayideki firmaların işbirliği ile imal etmeye başladık. Bronz yataklarda, yatağın kalitesini artıran kaplama tesisimizi, en ileri teknoloji ile geliştirdik ve kapasitesini artırdık. Uluslararası piyasalarda kullanılan kaplama reçeteleri yerine, kendi özel kaplama reçetelerimizi, yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde ettik. Çelik kılıflı ince cidarlı motor yatak üretiminde kullanılan hammaddeler bimetal ürünlerden elde edilmektedir. Bunlar motorların özelliğine göre, bimetal bronz hammadde, bimetal alüminyum hammadde ve döküm bronz hammaddeler olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Türkiye ' de bugüne kadar üretilmeyen hammaddeleri kendi tesislerimizde üretme kararı aldık ve yine kendi mühendislerimiz ve piyasadaki yan sanayiciler işbirliği ile tamamı Türk mühendislere ait olan sinter bronz hammadde tesisini İzmir ' de faaliyete geçirdik. İleriki tarihlerde yukarıda tanımladığım diğer hammadde türlerini de tesislerimizde ayrı ayrı üretime almayı planlamaktayız. Bütün bunlardan daha önemli ve beni heyecanlandıran projemiz, Şahin Motor Yatak 'larına ISO/TS 16949 Kalite belgesine kapsam dışı görünen tasarım maddesini eklemektir. Bu sayede kendi ürettiğimiz makineler ve kendi ürettiğimiz hammaddeler ile testlerden geçirilmiş her türlü motor yatağını tasarlayıp, dünyanın her yerindeki motor üreticilerine satabilme imkanına sahip olacağız.

Hükümetimizin yeni ortaya koyduğu, Türk otomotiv markası ve Türk motoru yaklaşımına bakış açınız nedir?

Otomotiv ve otomotiv yan sanayiini ilgilendiren hassas ve bir o kadarda önemli olan bu soruyu sorduğunuz için öncelikle teşekkür ederim. 1965-2000 yılları arasında Türkiye ' de otomotiv sanayiinde yerli parça kullanım oranının, bazı marka araçlarda zaman zaman %75 'lere kadar çıktığını hatırlatmakta fayda görüyorum. O günden bu yana otomotiv yan sanayii bilgi, teknoloji ve kapasite olarak çok önemli noktalara gelmiştir.

Türkiye ' de yerli oranı çok yüksek otomobil ve tamamı yerli parçalardan oluşan bir motor elbette yapılabilir. Teknik olarak Türk firmaları bunu yapabilecek kabiliyettedir. Buradaki sorun böyle bir projeyi sahiplenecek bir firmanın ortada olmamasıdır. Sadece Türkiye ' deki otomotiv sanayicilerinin ve yan sanayicilerinin katılımı ile bir şirket kurulabilir. Bu ortak proje devletin katkısı ve oto sanayicileri ve yan sanayicilerin girişimi ile ancak olabilecektir. Hükümetin ortaya koyduğu bu projeyi, yabancı ortakların Türkiye otomotiv sanayiinde bulunması, kendi ülke ve menfaatleri açısından projeye olumlu bakmalarını engellemektedir. 43 yıldır otomotiv sektörü içinde bulunan bir kişi olarak bu projenin gerçekleşeceğine inanmaktayım. O günlere hazır olmak için hammadde tesislerinin ve ISO/TS 16949 Kalite belgesine kapsam dışı görünen tasarım maddesini eklemek için gerekli planlamaları başlatmış bulunmaktayız. Çünkü Türkiye ' de bir motor yapılacaksa, motorun içindeki motor yataklarının sadece Şahin Motor Yatakları tarafından yapılabileceği gerçeği ortadadır. Bu sebeple, projeyi destekliyor ve gelecek için süratlice hazırlanıyoruz.

Taklit ürünlerin Türkiye yedek parça sektördeki yeri ve yarattığı sonuçlar nedir? Şahin Motor Yatakları taklit ürünlere yönelik nasıl bir strateji izliyor?

Bilindiği üzere dünyada bütün otomotiv sektörlerinde taklit ürünlerle ilgili şikâyetler geniş yer tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye de motor yenileme konusunda, dünyadaki en önemli pazarlardan biri olduğu için büyük çapta etkilenmektedir. Taklitçilik uluslararası yasalara ve yasalarımıza göre suçtur, büyük yaptırımları vardır. Buna rağmen bu ürünlerin kullanımı devam etmektedir. Teknik parçanın ileride yaratacağı teknik problemler, tamir ve bakım olarak tüketicinin karşısına çıkabilir veya can güvenliğini tehdit edecek kadar büyük olabilir. Bunlar kullanıcı açısından yarattığı sakıncalardır. Üretici açısından kaliteli üretim yapan bir firmanın kullandığı kaliteli malzeme, emek ve marka değerinin yok sayılması, mevcut pazar payının kötü ürünle zedelenmesi sonucunda, pazar payının kaybına kadar ulaşacak sonuçlar doğurması üzücüdür. 57 yıllık bir firma olarak ürünlerimiz yıllardır taklit edilmektedir. Ürünlerimizin taklit edilmemesi için ürün üzerinde izlenebilirlik markalamaları yapmaktayız. Bunu daha da geliştirmek için en son geliştirdiğimiz proje, lazer kodlaması projesidir. Bu şekilde ürünlerimiz taklitlerden kesinlikle ayrılacaktır. Fakat kutuların ve ambalajın taklit edilmesi, müşteriyi ilk anda yanlış bir kanıya itmektedir. Bununda düzeltilmesi çok kolay olmamaktadır. Ürünümüzün marka değeri ve kalitesi arttıkça taklit edenlerde çoğalmaktadır. 30 yıldır taklit edilmemiz, Şahin Motor Yatakları 'nın Türkiye pazarı için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Satış sonrası hizmetler bölümümüze bu konuda daha aktif bir çalışma ve şikayetleri yerinde tespit edebilme konusunda eğitim vermiş ve uygulamalara geçmiş bulunmaktayız.

Satış sonrası hizmetlere bakışınız nedir?

Son derece teknik bir ürün parçası ürettiğimiz için, genelde muhatabımız rektefiyeciler ve motor tamir ustaları olmaktadır. Uzun yıllardır Türkiye 'nin her bölgesindeki bu iki grup ile karşılıklı iyi ilişkilerimiz olmuştur. Zaman zaman ürünlerimizin kullanımı ve diğer konularda eğitimler vermeye çalıştık. Satış sonrası hizmetler olarak tanımladığımız birimin, ilgili firmaları ziyaret edip, oluşan kullanıcı kaynaklı veya çevre koşulları ile ilgili şikayetlerini yerinde görüp tespit etmek için daha fazla zaman ayırmalarına karar verdik. Hem kullanıcıları, hem rektefiye ve motor tamircilerini bilgilendirmek için sürekli olarak bültenler ve teknik dergiler çıkarmaya başladık. Ürünümüzün hassasiyetinden kaynaklanan kullanıcı hatalarını azaltmak için uyarıcı ve bilgilendirici broşürlerle kamuya yardımcı olmaya karar verdik. Yukarıda açıklanan önemli nedenlerle satış sonrası hizmetler birimimizi çok önemsemekteyiz. Çünkü şu anda bütün dünyada kabul edilen en önemli değer müşteri memnuniyetidir. Satış sonrası hizmet ekibimizle birlikte, motor üzerinde meydana gelebilecek yatak nedenli motor hasarlarını kısa sürede yerinde inceleme fırsatı bularak çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Müşteri memnuniyetini ölçebilmemiz için zaman zaman sahada ölçümlerin yapılması ve anketlerin düzenlenmesi şarttır.

Satış pazarlama organizasyonunuzdan bahseder misiniz?

Pazarlama Müdürlüğümüz İç Satış, İhracaat ve Satış Sonrası Hizmetler bölümlerinden oluşmaktadır. Yurtiçi müşterilerimiz OEM firmalar, OES firmalar ve Bayilerden oluşmaktadır. Ayrıca ihaleler yoluyla da Resmi kurumlara satışlarımız mevcuttur. İhracat bölümümüzde de yine müşteri gruplarına yönelik çalışmalarımız mevcuttur. Son yıllarda ürünümüzün son kullanıcıları olan Rektefiyeci, Servis ve Perakendecilerin önemleri artmıştır. Bu firmalar ile daha sıkı ilişkiler kurmak adına 2012 yılında SSH bölümümüz tamamen yenilenmiştir.

Tüm Satış ve Pazarlama aksiyonlarımız Kavacık' ta bulunan Pazarlama ve Satış ofisimizden yürütülmektedir. Şu anda Pazarlama Müdürlüğü altında 11 kişilik ekibimiz bulunmaktadır.

Nasıl bir pazar araştırmasından sonra ürünlerinizi piyasaya sunuyorsunuz?

Yedek Parça pazarına sunacağımız ürünler ile ilgili teknik ve ticari çalışmalar ilgili bölümlerimiz tarafından yürütülmektedir. Öncelikli olarak üretici firmaların pazara sunduğu araçlarda kullanılan motor tiplerinin tespiti yapılmaktadır. Bunun akabinde yedek parça pazarında ürüne ait tahmini talep tarihine kadar gerekli kalıp vb. çalışmaları tamamlanmaktadır. Daha sonra aracın satış adetleri OSD vb. gibi kurumların verileri incelenerek ürünün yıllık üretim adetleri hesaplanır. Daha sonra ticari şartlar ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra ürünler piyasaya sunulur.   

Yeni ürün çalışmalarınız var mı? Varsa, gelecekte geliştirdiğiniz ürün ne gibi yenilikleri beraberinde getirecek?

Şahin pazarın ihtiyaçlarını sürekli ve düzenli olarak takip etmektedir. Bu kapsamda üretilmesi planlanan her ürün pazarın ihtiyacından önce üretilip stoklarımızda hazır olarak beklemektedir. Firmamız, yeni nesil motorların ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri tüm teknik alt yapısı değerlendirilerek üretmektedir. Her motor yatağının kullanım yerine göre bazı teknik gereklilikleri vardır. Firmamız tüm bu gereklilikleri yerine getirecek üretim alt yapısına sahiptir. Yeni üretim yöntemlerimiz, yeni kaplama çeşitlerimiz sayesinde her türlü motora hitap edecek ürün gamına sahibiz.

Genel olarak sektörünüzün 2012 ' de ortaya koyduğu performansı, 2013 ve orta vadeli beklentilerinizi anlatır mısınız? Son dönemlerde kendi üretim alanınızdaki yapısal değişimleri değerlendirir misiniz? Sizde sektörü gelecekte ne gibi değişim ya da gelişmeler bekliyor?

Genel olarak iç piyasada tüm sektörün 2012 yılını değerlendirirken 2011 yılını baz aldığı görülmektedir. 2011 yılının normalin çok üzerinde iyi geçtiği görülmektedir. Tüm sektör, 2011 yılındaki büyümenin aslında çok normal olmadığını maalesef 2012 yılının ilk çeyreğinde anlamaya başladı. Çünkü 2011 yılındaki aşırı talep 2012 yılı alımlarını ciddi şekilde etkiledi. 2012 yılı 2011 yılına göre sektörde ortalama % 20 daralma şeklinde tamamlanacaktır. Biz Şahin olarak bu daralmadan daha az etkileneceğiz. 2013 yılının 2012 yılına benzer bir şekilde geçeceğini tahmin ediyor ve buna göre bütçelerimizi hazırlıyoruz.

Ürünümüzün özelliğinden dolayı üretim planlama süreci biraz sıkıntılı olabilmektedir.  Bundan dolayı zaman zaman pazardaki dengesiz oluşan taleplerden dolayı ürün tedarik sıkıntısı yaşanabilmektedir. Bizim firma olarak tercihimiz aslında daha düzenli bir alımın olmasıdır. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki pazarın yapısının bize uyması değil bizim pazarın taleplerine cevap verecek konumda olmamız gerekmektedir. Bundan dolayı orta vadede firma olarak gerekli olan her türlü yatırım, istihdam yapılacaktır. Yeni nesil araçlar gelecekte daha donanımlı ve teknik olarak daha kuvvetli motorlar olacaktır. Buna uygun ürünlerin geliştirilmesi için üretim yapan tüm firmaların kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu yenilikleri belki de en önemlisi ürünü üretmenin yanında Ürün Dizayn etmektir. Firma olarak yakın vadedeki en önemli hedefimiz ISO/TS 16949 Kalite belgesine kapsam dışı görünen tasarım maddesini eklemektir. Bunun için çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir.    

Yönetim Kurulu Başkanımızla Röportaj
Yönetim Kurulu Başkanımızla Röportaj
Yönetim Kurulu Başkanımızla Röportaj
Yönetim Kurulu Başkanımızla Röportaj
Yönetim Kurulu Başkanımızla Röportaj
Yönetim Kurulu Başkanımızla Röportaj

Haberler