Satın Alma

Satın alma bölümü, firmamızın gereksinim duyduğu her türlü hammadde, makine - teçhizat, demirbaş, yedek parça, tamir bakım ve hizmet alımlarını gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasalardan teknik ve yasal yükümlülüklere bağlı, çevre ve kalite standartlarına ve talimatlarına uygun olarak temin edilmesini sağlamaktadır.

Bu amaçla satın alma bölümü, tedarikçi firmalarla irtibata geçerek teklifleri alır, siparişleri verir ve istenilen mal veya hizmetin, uygun miktar ve kalitede, zamanında ve eksiksiz olarak firmaya teminini sağlar.

Global dünya şartlarında oluşan yeni gelişmelere paralel olarak ürün kalitesini sürekli üst düzeyde tutmak amacıyla, yeni alternatif tedarikçi firmalar bulur ve uygun olan firmaların belirlenen kriterlere göre seçimini yürütür. Daha sonrasında ise firmaları yerinde ziyaret ederek denetler ve tedarikçi firmaların performanslarının kalite ve teslimat bazında takibini yaparak firma kalitelerini sürekli kontrol altında tutar.