Yeni Ürünler

 


MARKA

 


MOTOR / MODEL

 


ÜRÜN ÇEŞİDİ

 


ŞAHİN TAKIM NO

 

FORD

  TRANSİT V184/V347                     PUMA  MOTOR D2FA-D4FA 

ANA YATAK AN 5326 SA 
HONDA     D15A2, D15A3, D15B, EW ANA YATAK AN 5316 SA 
KOL YATAK KL 4381 LC 
HYUNDAI

  İ20 G4LA  

ANA YATAK AN 5319 SA  
KOL YATAK KL 4384 SA  
ISUZU   NPR 59KS 22 (4BD1)  KOL BURCU KB 4049 L

KUBATO
 


  DC60 
 
 
ANA YATAK AN 5322 SA
KOL YATAK KL 4389 SA 
AY YATAK AY 2018 SA 
EKSANTRİK YATAK EB 1014 SA 
LISTER   HR VE LH SERİSİ  AY YATAK  AY 1024 LC 
LISTER   ST SERİSİ  AY YATAK AY 1025 LC 

OPEL
 

  CORSA 1.2                                       X12 XE Z 12 XE
 
ANA YATAK AN 5306 SA
KOL YATAK KL 4371 SA
PEUGEOT   306-406 (EW10 XU7 JP4) ANA YATAK AN 5320 SA
PEUGEOT   TU3-TU5 AY YATAK AY 1039 LC
RENAULT   CLİO -KANGO- TWİNGO D7F ANA YATAK AN 5308 SA 
KOL YATAK KL 4373 SA
TOYOTA
  HIACE D4D
 
ANA YATAK AN 5315 SA
KOL YATAK KL 4380 LC
UTB   UNIVERSAL               AY YATAK AY 2107 SA
VOLKSWAGEN   1.9/2.0 TDI 4 CYL EKSANTRİK BURCU EB 5009 LC